En skuldfälla

Det råder ingen tvekan om att sms-lån är en skuldfälla inte minst för många unga människor. Utveckligen har varit mycket drastisk och den höga andelen som inte mäktar med att betala tillbaka skulderna är oroväckande.

Ungefär hälften av de som hamnar hos kronofogden till följd av sms-lån är mellan 18-35 år. Fler unga män än kvinnor låter lånen förfalla, men det har förekommit en vis varians i andelsförhållandet mellan könen över tid. Under 2010 och 2011 var andelarna sms-lån som gick vidare till kronofogden i princip lika stora bland kvinnor och män.

Konceptet med snabblånen lanserades 2006. Redan ett år senare hade kronofogden mottagit omkring 25.000 ärenden med avseende på obetalda snabblån. Från 2007 till 2014 mer än fördubblades dessa ärenden och 2014 hade kronofogden tagit emot över 55.000 obetalda ärenden kopplade till denna kreditmodell.

Progression är alarmerande då det ofta är mycket besvärligt och tar lång tid att få ordning på hushållsekonomin när man sitter fast i skulder. Samtidigt är det viktigt att påpeka att de flesta faktiskt lyckas betala tillbaka sms-lånen i tid.

Vad är din åsikt om sms-lån - delta i vår opinionsundersökning!
Copyright 2015 Casho.se - Fakta och myter kring SMSlån