Ungas lånevanor

Den vanligaste anledning till att ung vuxna skuldersätter sig är snabblån, kläder och mobiltelefoni. Att detta kan ske, beror till viss del på att kreditprövningarna ofta är bristfälliga. Därför ser regeringen just nu över möjligheterna att befria låntagaren från återbetalningskravet ifall man upptäcker brister i kreditupplysningsförfarandet, om förslaget äger laga kraft kan det innebära att kreditgivare som slarvat med kontrollerna tvingas stå för hela lånekostnaden.

Idag är ca 30 000 - 40 000 unga vuxna skuldsatta hos kronofogden, en siffra som tyvärr växer sig allt större. 2015-10-28 kunde Sveriges Radio avslöja att brister i kreditprövningssystemet gör det möjligt att söka flera smslån på kort tid. Enligt Ekot finns det idag inget kreditupplysningsbolag som gör tillräckligt omfattande kontroller av ansökningspersonens ekonomi, vilket lämnar utrymme för den enskilde att söka flera lån på kort tid.

Varför tar unga smslån?

Det finns flera skäl till varför unga lånar pengar, att det ofta blir just smslån är dock inte speciellt konstigt. Unga vuxna har ofta svårare att få ett banklån och tvingas därför att söka lån från mindre aktörer. En annan tänkbar anledning är att unga generellt har ett mer "kortsiktigt tänk" än äldre och är därmed även benägna att ta större risker på olika områden i livet, att utsetta ekonomin för risker är inget undantag.

Vad är din åsikt om sms-lån - delta i vår opinionsundersökning!
Copyright 2015 Casho.se - Fakta och myter kring SMSlån